Akne

Akne (stavas ibland acne) även känd som acne vulgaris är en hudsjukdom som inträffar när en abnorm keratinisering i gången ut från en hårfollikel eller talgkörtel resulterar i att det bildas en komedon (pormask) som i sin tur blir inflammerad (finne).

Sjukdomen kännetecknas av finnar, pormaskar, fet hy samt i vissa fall ärrbildning. Den framträder vanligtvis på hudområden med relativt många talgkörtlar så som ansiktet, bröstet och ryggen.

Man tror att risken att drabbas delvis påverkas av ens genetiska uppsättning men det finns många faktorer som kan bidra till akne. Inre faktorer så som hormoner och kost. Yttre faktorer så som hudvårdsrutin, smink, hårvårdsprodukter, rökning m.m. Man trodde tidigare att kosten inte var en orsak men nyare studier tyder på ett samband.

Ofta har akne stor påverkan på den drabbades livskvalitet och kan leda till nedsatt självförtroende, ångest och depression.

Akne är vanligast bland personer i tonåren varav 80-90% av drabbas i västvärlden, men sjukdomen är vanlig även högre upp i åldrarna. I en tysk studie fann man att 64% av 20-29 åringar, 43% av 30-39 åringar samt 3-5% av 40-50 åringar hade akne av någon grad. Det är en av världens vanligaste sjukdomar.

Klassificering

Akne (acne vulgaris) kan klassificeras enligt typ och svårighetsgrad:

Acne comedonica

Kallas även komedoakne och kännetecknas av komedoner (pormaskar) och i princip ingen inflammation (finnar). Framträder tidigt i puberteten, ofta innan andra tecken på pubertet syns. Inträffar tidigare hos flickor än hos pojkar. Det är inte ovanligt att flickor i 8-10 års ålder har komedoner på näsan.

Acne comedonica börjar på näsan, sprider sig till pannan, kinderna och slutligen hakan. Bålen påverkas mycket senare eller inte alls.

De första komedonerna som uppträder är slutna, vilka sedan förstoras och blir till öppna.

Komedoner
Komedoner på näsa. Kallas i vardagligt tal för pormaskar.

Acne papulopostulosa

De flesta som söker behandling mot akne har vad som kallas för papulopustulös akne som kännetecknas av papler och pustler.

Papler och pustler uppstår när väggarna i en hårfollikel brister på grund av inflammation. I vardagligt tal brukar man kalla det här för finnar, blemmor eller kvisslor.

Inflammerade papler och pustler behöver inte vara acne vulgaris utan kan ha andra orsaker.

Papler

Papler ser ut som röda upphöjningar och är relativt hårda. Kan lämna nedsänkta ärr.

Papler
Ung man med papler.

Pustler

Pustler ser ut som varfyllda blåsor och innehåller mer vätska än papler. Djupa pustler kan lämna synliga ärr. Mindre pustler lämnar vanligtvis ärr som är så små att de knappt syns.

Pustel
En pustel.

Acne nodulocystica

Nodulocystisk akne innebär att man utöver papler och pustler får noduli, cystor och fistlar. Det är en svårare form av akne som bör behandlas omgående. Den lämnar i princip alltid ärr.

Noduli

Noduli innebär att hårfollikelns väggar har kollapsat helt. Ofta går två eller fler närliggande komedoner sönder och sammanfogas till dessa gigantiska papler. Varenda levande struktur inom en radie på 10-30 millimeter förstörs. Ger stora ärr.

Cystor

Cystor är jämna, upphöjda, hudfärgade slutna håligheter i huden. Oftast med någon form av flytande eller halvflytande substans. Vanligtvis 7-15 millimeter stora men kan bli 2-5 centimeter. Stora cystor kan vara upp till 10 år gamla.

Riktiga cystor är klädda med epitelvävnad. En del liknande hudtillstånd kallas ibland felaktigt för cystor trots att de saknar epitelvävnad.

Fistlar

När man säger fistlar och pratar om akne så menar man sannolikt fistulerade komedoner. De är en typ av ärr som ser ut som ett kluster av två eller flera komedoner men är ihopkopplade under ytan och delar öppningar.

Fistulerade komedoner har alltid ganska stora öppningar och pigmenterade spetsar som sticker ut. De bildas över flera år.

Acne conglobata

Det här är en sällsynt, svår och kronisk form av acne karakteriserad av stora, djupgående bölder och väldigt fet hy. Det är en progressiv sjukdom som börjar under puberteten och sedan blir värre och värre med tiden.

Problemen brukar vara värst på bålen och i synnerhet på ryggen. Det är mestadels män som drabbas.

Trots att det är den svåraste formen av akne så går den att bota med hjälp av behandling.

Acne neonatorum

Acne neonatorum uppträder vid födseln eller de första veckorna i livet och innebär slutna komedoner, några öppna komedoner, papler och pustler.  Vanligtvis är aknen lokaliserad till kinderna men kan även drabba hakan och pannan.

Det brukar vara en mild form av akne som normalt försvinner inom några månader.

Acne infantum

Benämningen acne infantum brukar användas för att beskriva en typ av akne som inte visar sig förrän 3-6 månader in i livet och som brukar vara av svårare karaktär.

Den kan finnas kvar i många månader eller till och med år.

Acne tarda

Acne tarda eller vuxenakne är akne som inte uppträder förrän efter tonåren samt akne som fortsätter efter 25 års ålder. Behandling är liknande som för akne man får i tonåren.

Acne fulminant

Fulminant akne är en väldigt sällsynt akut form av akne som lätt förväxlas med acne conglobata. De som drabbas är vanligtvis pojkar 13-16 år med mild till medelsvår akne. Helt plötsligt utan förvarning utvecklas på bara några veckor aknen till en svår explosiv form. Värk i lederna är ett typiskt symptom. Även feber är vanligt.

Det är viktigt att veta att fulminant akne inte svarar på konventionella behandlingsmetoder för svår akne och kan ta tid att behandla.